ຂະບວນການຜະລິດ

ການປະສົມວັດສະດຸຕາມສູດການຮ້ອງຂໍການກົດຮ້ອນໂດຍ mold ພິເສດເຈາະຮູການຂັດ